kno

konferencje
Due diligence – szkolenia
www.makabunda.pl https://elpueblo.com.pl/

Due diligence to rodzaj badania, które polega na analizie danego przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach: handlowej, prawnej, podatkowej i finansowej. Taka analiza ma ukazać aktualny stan firmy oraz określić potencjale ryzyko związane z jakąś transakcją kapitałową, taką jak przejęcia, sprzedaż części firmy czy fuzja. Dopiero po przeprowadzeniu badania due diligence można podejść do rozsądnych negocjacji.

Analiza due diligence – zakres

Wielopłaszczyznowa analiza due diligence powinna oszacować ewentualne ryzyko związane z planowaną inwestycją, określić specyfikę działania danego przedsiębiorstwa oraz określić najlepszą strategię negocjacyjną z kontrahentem.

Analiza due diligence ma pomóc w zaplanowaniu harmonogramu przyszłej transakcji oraz w zwiększeniu szans na jej sukcesywne przeprowadzenie. By sukcesywnie dokonać takowej analizy, niezbędna jest odpowiednia wiedza, kompetencje i umiejętności, które można nabyć podczas stosownego szkolenia z tego zakresu. Na specjalistycznym kursie uczestnik nauczy się przeprowadzać analizę finansową, podatkową, prawną, techniczną, analizę nieruchomości, zarządzania ludzkim kapitałem, organizacji i przepływu informacji.

Praktyczne aspekty due diligence podczas szkolenia

Szkolenia z zakresu due diligence przeprowadzane są przez różnych specjalistów i praktyków, którzy przekazują uczestnikom swoją wiedzę.

Zazwyczaj poruszania problematyka obejmuje proces negocjacji, identyfikowanie możliwych zagrożeń związanych z transakcją, studiowanie zawieranych umów, aspekty cenowe, a także korzyści dla firmy z prawidłowo przeprowadzonej analizy.

Problematyka szkolenia z due diligence

Ze względu na złożoność analizy due diligence, szkolenie z tego zakresu rozłożone jest zazwyczaj na parę dni i przebiega według wcześniej określonych bloków tematycznych:

  • Due diligence w procesie sprzedaży firmy,
  • Due diligence w procesie inwestycji,
  • Due diligence finansowe, podatkowe i strategiczne – plus kwestie identyfikowania ryzyka podczas inwestycji,
  • Różne obszary – ochrona informacji poufnych, udoskonalenia procesu działania,
  • Organizacja całego procesu due diligence,
  • Wykorzystanie uzyskanych efektów, do których przyczyniła się analiza,
  • Negocjacje dotyczące warunków umowy i ceny z wykorzystaniem efektów due diligence,
  • Aspekty praktyczne – studium przypadku,
  • Analiza przedinwestycyjna,
  • Wycena transakcji.

Analiza due diligence odbywa się na wielu płaszczyznach – odpowiednie szkolenie pozwala zgłębić tajniki tego badania i należycie je przeprowadzić w danym przedsiębiorstwie. Szkolenie uczy też, jak efektywnie wykorzystać wyniki uzyskane po przeprowadzeniu due diligence w firmie.

.